Bedrijf

Algemene informatie over bedrijf

U kunt hierbij denken aan de keuze voor een rechtsvorm, aan contracten voor samenwerking, aan de overgang van de ene rechtsvorm naar de andere, aan statuten en reglementen et cetera.