Testament

Testament

Een testament is een akte waarin u beschrijft wie wat krijgt bij uw overlijden, en wat er moet gebeuren op dat moment. Een notaris legt dat vast en schrijft dat in in het Centraal Testamentenregister.

Via een testament kunt u van de wet afwijken en zelf bepalen wat er na uw overlijden gebeurt. Het kan gaan om:

  • aan te geven wie van u erven (erfstellingen),
  • wie bepaalde goederen van u krijgen (legaten),
  • wie wat regelt (executeur, bewindvoerder),
  • regelingen voor kinderen: voogdij, een regeling die uw erfenis bij een echtscheiding van uw kind kan veiligstellen voor uw kind en een regeling die uw kinderen de eerste jaren van hun meerderjarigheid beschermt tegen onnadenkende besluiten over de erfenis,
  • clausules met als doel erfbelasting te besparen (estate-planning); termen zoals bijvoorbeeld tweetrapsmaking, combinatie testament en afvullegaat worden dan gebruikt.

Voor meer informatie zie: https://www.notaris.nl/testament