Schenking

Schenking

vrijstelling

Een schenking doen is leuk, nog leuker als daarmee belasting wordt bespaard. Voor iedere schenking gelden er vrijstellingen, en het is interessant om daar optimaal gebruik van te maken. Voor een kind dat tussen de 18 en 35 jaar oud is, geldt een bijzonder grote vrijstelling. Informeer naar de mogelijkheden.

bepalingen

Bij een schenking kan bepaald worden dat die nimmer bij een echtscheiding betrokken kan worden en ook dat die dient te worden verrekend met een toekomstige erfenis. Hiermee kan de bevoordeling bij degene blijven die de schenking heeft gedaan (uitsluitingsclausule) en kan ook gelijkheid tussen kinderen worden bewerkstelligd (inbrengverplichting).

Voor meer informatie zie: https://www.notaris.nl/bij-overlijden