Volmacht

Volmacht

Bij een akte zijn vaak meerdere partijen betrokken, en het komt dus nog al eens voor dat iemand niet bij de afspraak kan (of wil) zijn. Daarvoor is de volmacht bedoeld: men geeft volmacht aan een medewerker van het notariskantoor die dan namens de volmachtgever de akte kan ondertekenen. Er wordt hiervoor een akte getekend, en als het gaat om een hypotheekakte moet dat een notariële volmachtakte zijn.

Een algehele notariële volmacht kan zijn waarde hebben als je ziek bent of als je wilt voorkomen dat bij ingetreden dementie er niets meer zonder toestemming van de rechter kan gebeuren (bewind).

Zie hiervoor de 'Levenstestament' pagina