Overdracht aandelen

Overdracht aandelen

Aandelen

Indien een bedrijf wordt gevoerd via een BV (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) hoort het bedrijf toe aan degene die de aandelen bezit. Wilt u een ander bij uw bedrijf betrekken, dan dienen er dus aandelen te worden overgedragen; dat moet bij een notariële akte gebeuren.

Aandeelhoudersregister

In dit register staan de namen van de aandeelhouders en de informatie over de oprichting en statutenwijziging van de BV. Dit is dus een soort eigendomsbewijs; bewaar het goed.

Voor meer informatie zie: https://www.notaris.nl/ondernemen