Certificering

Certificering

Wilt u voorkomen dat na uw overlijden er onenigheid tussen de erfgenamen ontstaat en de voortgang van het bedrijf hierdoor in gevaar kan worden gebracht, dan kunt u via ons kantoor uw aandelen laten "certificeren". Vanaf oktober 2012 - de invoering van de flexbv - zijn statuten van een BV ook zodanig te wijzigen of in te stellen dat een vergelijkbaar doel kan worden bereikt; denkt u aan het creëren van stemrechtloze aandelen of aandelen zonder winstrecht. Informeert u naar de mogelijkheden.

Voor meer informatie zie: https://www.notaris.nl/ondernemen