Trouwen

Trouwen

Huwelijkse voorwaarden (of bij een geregistreerd partnerschap: voorwaarden van geregistreerd partnerschap) bewijzen hun grote waarde met name als een van de aanstaande echtgenoten een risicovol beroep of bedrijf uitoefent (en dus hiermee vermogen van de ander kan worden veiliggesteld), maar ook als beide personen een bezit hebben dat verschillend van omvang is (en je dus voorkomt dat bij een echtscheiding alles gedeeld moet worden). Ook om belasting te besparen hebben huwelijkse voorwaarden hun grote belang (uitkeringen levensverzekeringen, finale verrekeningen).

Uw testamenten moeten hierop wel aansluiten.

De huwelijkse voorwaarden kennen 3 hoofdonderwerpen, die op hun beurt weer verfijnd worden naar uw persoonlijke situatie:

  • blijft ieder zijn eigen bezit houden, of worden bepaalde vermogensbestanddelen automatisch gemeenschappelijk bezit (inboedel, onroerende zaken, ...); hoe meer gemeenschappelijk, hoe meer je moet delen bij echtscheiding;
  • behoudt ieder zelf hetgeen hij over heeft van zijn/haar inkomen nadat de dagelijkse kosten zijn betaald, of behoort dat beiden toe
  • wordt bij echtscheiding er nog bezit verrekend of behoudt ieder zijn eigen bezittingen.

Voor meer informatie zie: https://www.notaris.nl/samen-verder