Legalisatie

Legalisatie

Wat is legalisatie

In de praktijk wordt een handtekening vaak vervalst. Het is wel erg belangrijk dat er zekerheid is over de echtheid. Daarom wordt de handtekening op de verklaring "gelegaliseerd"; de notaris stelt vast dat de handtekening echt is. De handtekening moet in aanwezgheid van een notaris worden geplaatst. Dan pas krijgt die handtekening zijn bewijskracht die het nodig heeft.

Wie kan dat doen

Iedere notaris in Nederland is bevoegd uw handtekening te legaliseren. Let op: hiervoor worden kosten in rekening gebracht (tenzij het ons eigen dossier betreft, dan zijn er geen extra kosten).

Wat moet u meenemen

Neem bij dat bezoek de volgende zaken mee:

  • De brief die u van de notaris hebt ontvangen.
  • De betreffende verklaring.
  • Een geldig legitimatiebewijs (een paspoort, een identiteitskaart, een Nederlands rijbewijs of een vreemdelingendocument).