Loading…

Vastleggen en aanpassen statuten

Vastleggen statuten

Statuten zijn de juridische spelregels van uw bedrijf; een belangrijk document dus. Wijziging ervan dient bij notariële akte te gebeuren. Vanaf 1 oktober 2012 kennen we het nieuwe flex-bvrecht en vanaf 1 juli 2021 de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR).

WBTR

Nadere informatie over het aanpassen van statuten aan de hand van deze wet, vindt u in mijn webinar dat u via deze link kunt bekijken.

Flex bv

Vanaf oktober 2012 is het beduidend gemakkelijker geworden om een BV op te richten: de ministeriële verklaring van geen bezwaar is al enige tijd afgeschaft, maar nu ook de bank- en accountantsverklaringen. Ten aanzien van aandelen kan nu bepaald worden dat deze stemrechtloos zijn of dat deze geen recht op winst geven.

Bij oprichting is het niet meer nodig dat er een startkapitaal aanwezig is van € 18.000,00; € 1 is nu voldoende. De inhoud van de statuten mag ook veel losser: de blokkeringsbepalingen mogen weggelaten worden, de financiële bepalingen over het kapitaal idem. Het is dus mogelijk vanaf die datum ook belastingvrij geld uit een bestaande BV te halen.

Let wel op het feit dat als tegenhanger van deze wijzigingen de aansprakelijkheid van bestuurders en aandeelhouders is aangescherpt; zo moet er bij vermindering van kapitaal eerst een uitkeringstoets worden gedaan (liquiditeitsprognose voor een jaar: kan er nog steeds aan de verplichtingen worden voldaan na de uitkering?).

Informeer naar de mogelijkheden, ook naar ons speciale tarief om bestaande statuten weer "flexwetgevingsproof" te maken; in mijn BLOG ga ik hier nog nader op in.

Voor meer informatie zie: https://www.notaris.nl/ondernemen